Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
SETRIO SOFT S.R.L. consideră că este important să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate
de dumneavoastră. Prezenta Politică de Confidențialitate are rolul de a vă informa cu privire la modul în care
prelucrăm, respectiv colectăm, utilizăm, facem schimb de și protejăm datele dvs. cu caracter personal, atunci când
utilizați produsele și serviciile noastre, site-ul nostru, precum și atunci când interactionați în orice modalitate cu
Setrio.
1. Principiile ce guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal
– Colectarea datelor dvs. se va face numai în scopurile specificate, explicite și legitime. Datele nu vor fi procesate
către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri.
– Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.
– Procesarea datelor dvs. se va face într-o maniera legală, corectă și transparentă.
– Toate datele dvs. vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară.
– Datele dvs. nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de
servicii conform acordurilor.
– Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea
sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.
2. Ce sunt datele cu caracter personal
Date cu caracter personal reprezintă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau
identificabilă (persoană vizată).
Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legatură cu alte date)
ce se referă la persoana vizată, cum ar fi nume, dată de naștere, adrese, e-mail, numere de telefon.
3. Datele cu caracter personal colectate
Categoriile de date cu caracter personal cu privire la dvs. pe care le prelucrăm și modul în care le prelucrăm pot varia
în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care utilizați produsele, serviciile
și site-ul shop.setrio.ro și modul în care ați interacționat cu Setrio.
Datele pe care le putem colecta cu privire la dvs.:
a) Nume, vârstă, data nașterii, cetățenie, adresă, cod numeric personal, document de identitate, număr de
telefon fix și/sau mobil, e-mail precum și cardul de credit / debit sau alte detalii de plată;
b) Educație, date profesionale (experiență profesională, recomandări, certificări);
c) Informații despre achizițiile dvs. de produse și servicii ale Setrio;
d) Informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului și/sau a aplicației noastre – date despre dispozitivul dvs.
și despre modul în care dvs. și dispozitivul interactionați cu produsele noastre; date despre dispozitivul și
rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de
operare și aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ
adresa IP, setările regionale și setările de limbă.
e) Comunicările pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, servicii de
chat, apeluri și rețele de socializare.

www.setrio.ro
Str. Preciziei nr. 20, sector 6, București
2
SETRIO SOFT S.R.L. CUI: RO16646394
021 331 15 40 I 0740 225 225 I Call Center 0374 211 000 I office@setrio.ro
4. Setrio prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate
SETRIO SOFT S.R.L. va colecta, utiliza și divulga datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Pentru analizarea conformității pregătirii dumneavoastră cu cerințele postului, în situația în care prelucrarea
datelor se face în urma recepționării unui CV din partea dvs.;
b) Pentru contactarea dvs. în vederea desfășurării unui interviu pentru ocuparea unui post în cadrul Setrio;
c) Dacă v-ați dat consimtamantul în acest sens, pentru a vă păstra CV-ul și a vă contacta pentru recrutări;
d) Pentru prestarea serviciilor noastre:
– Pentru a vă furniza produsele sau serviciile relevante, precum și pentru a vă contacta cu mesaje privind
modificări ale produselor sau serviciilor;
– Pentru a vă factura pentru utilizarea serviciilor noastre sau pentru a vă retrage suma corespunzătoare
din credit;
– Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire
sau nu putem încasa plata;
– Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătura cu serviciile noastre;
– Pentru a va furniza informații la zi în legătură cu serviciile noastre;
– Pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experienta dvs.
cu noi;
e) Daca v-ați dat consimțământul în acest sens, în scop de marketing, pentru:
– verificarea identității, evaluarea nevoilor dvs. și furnizarea de recomandări cu privire la ce tipuri de
servicii se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs.;
– transmiterea de comunicări periodice cu privire la serviciile noastre, îmbunătățiri aduse acestora, oferte
sau campanii promoționale;
În plus, vă putem prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:
– prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv fraudă și spălare de bani sau finanțarea actelor de
terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale
– gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum
și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încat să ne putem stabili
serviciile, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și
îmbunătăți calitatea produselor și a serviciilor noastre.
5. Utilizarea datelor personale
Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este
necesar pentru scopul mai sus menționat.
Accesul la datele personale este strict limitat personalului Setrio și colaboratorilor Setrio care dețin autorizația
necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.
6. Divulgarea datelor cu caracter personal altor terțe părți
Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dvs. cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile
indicate mai sus (după caz) următoarelor entități sau terțe părți din România sau din Spațiul Economic European:
– agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale Setrio, precum servicii de curierat,
telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru
clienți sau alte servicii către Setrio;
– dacă sunteți de acord, vânzători sau furnizori terți în legatură cu promoțiile și serviciile oferite de Setrio;
– consilieri profesioniști, precum avocați.
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara
Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer,
iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.
www.setrio.ro
Str. Preciziei nr. 20, sector 6, București
3
SETRIO SOFT S.R.L. CUI: RO16646394
021 331 15 40 I 0740 225 225 I Call Center 0374 211 000 I office@setrio.ro
7. Securitatea procesării
Setrio va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub
controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării,
utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
În timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să
asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de
precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme. Vă recomandăm
să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.
8. Drepturile dumneavoastră
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu
caracter personal:
a) De a solicita informații privind deținerea de informații personale despre dvs. si, dacă da, despre ce informații
este vorba și de ce Setrio le deține/folosește.
b) De a solicita accesul la informațiile dvs. personale prelucrate de Setrio.
c) De a solicita rectificarea informațiilor personale pe care Setrio le deține în legatură cu dvs.
d) De a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale deținute de Setrio.
e) De a vă opune prelucrării informațiilor dvs. personale în cazul în care Setrio se bazează pe un interes legitim
(sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva despre situația dvs. specifică care vă face să doriți să obiectați
asupra prelucrării pe acest motiv. De asemenea, aveți dreptul să faceți obiecții în cazul în care prelucrăm
informațiile dvs. personale în scopuri de marketing direct.
f) De a vă opune cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv analiza profilului, respectiv să nu faceți
obiectul niciunei decizii automate ca urmare a utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal sau a analizei
profilului dvs.
g) De a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
h) De a solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o formă electronică și structurată către dvs. sau
către o altă parte – dreptul la „portabilitatea datelor”.
i) De a vă retrage consimțământul în orice moment în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal care
sunt prelucrate de Setrio în baza consimțământului dvs.
j) Dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).
Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus la lit. a), b) și h), vă rugăm să folosiți adresa: office@setrio.ro.
Pentru exercitarea celorlalte drepturi, vă rugăm să contactați DPO Setrio la adresa: dpo@setrio.ro.
Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa informațiile personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte
drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. de acces este evident
nefondată sau exagerată. De asemenea, putem refuza să dăm curs cererii în astfel de situații.